Jóga je cesta k sebepoznání

Program Similiris

 

Hatha jóga "Similiris" učitele jógy Prof. Dr.Predraga Niki'ce

V rámci tohoto programu se klade důraz na soulad pohybu, dechu a pozornosti. Všechny ásany (polohy těla) se provádějí v hranicích příjemnosti a směřují k dosažení vlastního maxima při každém pohybu při současném sledování možností vlastního těla. Tímto přístupem ke cvičení se tělo maximálně zapojí, bez nebezpečí poranění. Cílem je naše maximum postupně posouvat.

Současný způsob života, napětí a stres vedou k nepravidelnému a povrchnímu dýchání, na našich hodinách jógy věnujeme pozornost osvojení správného třístupňového dýchání. Hlubokým třístupňovým dýcháním vnášíme do těla dostatečné množství kyslíku, který je potřebný pro správnou funkci organismu.

Hodina začíná sestavou jednodušších poloh, které tělo připraví, pak následují složitější ásany, což přispívá k dalšímu aktivování těla. Provádění pohybu v rytmu dýchání a s plnou pozorností přispívá k vyšší účinnosti cvičení. Maximálním zapojením těla, střídavým napínáním a uvolňováním, spojeným s pravidelným dýcháním a zapojenou pozorností, se seriál ásan stává mocným nástrojem na cestě k dobrému zdraví. Po úplném aktivování těla je hodina zakončena relaxací a vědomým obnovováním. Účinky takového programu cvičení pocítíte již po pár hodinách jógy.

Cvičení hatha jógy "Similiris" má vliv na všeobecné zlepšení psychického i fyzického zdraví. Normalizuje všechny tělesné funkce, zlepšuje metabolismus, posiluje soustředění, podporuje správné držení těla, zlepšuje vědomí, psychickou a rozumovou vyrovnanost. Cvičení jógy "Similiris" vede k účinnějšímu a kvalitnějšímu plnění denních povinností.

Program "Similiris" je připraven tak, že ho mohou provádět všichni bez ohledu na pohlaví nebo věk. Doporučuje se všem dospělým, dětem, mladým i starším. Není potřeba žádná fyzická připravenost.

 

Vyhledávání